ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ընթացիկ
      ընթացիկ(1),       ընթացիկ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ընթացիկ
     Վիքիփեդիա: ընթացիկ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. current, routine
     Վիքիփեդիա: current
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. текущий
     Վիքիփեդիա: текущий
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ընթացիկ
     Վիքիփեդիա: ընթացիկ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.