ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)լայն
      լայն(1),       լայն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. լայն
     Վիքիփեդիա: լայն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. wide, broad, voluminous, expanded
     Վիքիփեդիա: wide
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. широкий
     Վիքիփեդիա: широкий
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. լայն, ընդարձակ
     Վիքիփեդիա: լայն
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.