ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կամ
      կամ(1),       կամ(2) ,       գոյություն ունենալ(3) ,       գոյություն ունենալ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. կամ
     Վիքիփեդիա: կամ
ENGLISH
  [union]
   1. or
     Վիքիփեդիա: or
РУССКИЙ
  [союз]
   1. или, либо, али, аль
     Վիքիփեդիա: или
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. կամ
     Վիքիփեդիա: կամ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.