ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կենդանի
      կենդանի(1),       կենդանի(2) ,       կենդանի(3) ,       կենդանի լինել(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
ENGLISH
  [noun]
   1. animal
     Վիքիփեդիա: animal
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. животное
     Վիքիփեդիա: животное
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կենդանի
     Վիքիփեդիա: կենդանի

Բացատրություն

©2020 ISMA.