ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կյանք
      կյանք(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կյանք
     Բացատրություն: կյանք
     Վիքիփեդիա: կյանք
     [ոլորտ]
         1. - փիլիսոփայություն
         2. - հասարակական ոլորտ
         3. - քաղաքական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. life, living
     Վիքիփեդիա: life
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. жизнь, житие
     Վիքիփեդիա: жизнь
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կեանք
     Վիքիփեդիա: կեանք
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.