ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նշանակել
      նշանակել(1),       նշանակել(2) ,       նշանակել(3) ,       նշանակել(4) ,       նշանակել(5) ,       նշանակել(6) ,       նշանակել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել
     Բացատրություն: նշանակել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [ոլորտ]
         1. - բանկային ոլորտ
         2. - մաթեմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. designate, denote, call, label
     Վիքիփեդիա: designate
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. назначать, назначить, обозначать, обозначить
     Վիքիփեդիա: назначать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.