ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նշանակել
      նշանակել(1),       նշանակել(2) ,       նշանակել(3) ,       նշանակել(4) ,       նշանակել(5) ,       նշանակել(6) ,       նշանակել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել, արտահայտել, պարունակել
        հոմ. - արտահայտել, պարունակել
     Բացատրություն: նշանակել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. mean, signify, purport, stand for, mean to, indicate
     Վիքիփեդիա: mean
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. означать, означить, обозначать, обозначить
     Վիքիփեդիա: означать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել, արտայայտել, պարունակել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.