ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)հետո
      հետո(1),       հետո(2) ,       հետո(3) ,       հետո(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. հետո, հուսկ
        հոմ. - հուսկ
     Վիքիփեդիա: հետո
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
ENGLISH
  [adverb]
   1. after, afterwards, later on
     Վիքիփեդիա: after
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. после
     Վիքիփեդիա: после
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. յետոյ, ետք, ետքը, վերջը, հուսկ
     Վիքիփեդիա: յետոյ

Բացատրություն

©2020 ISMA.