ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հիմա
      հիմա(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. հիմա
     Վիքիփեդիա: հիմա
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
ENGLISH
  [adverb]
   1. now, these days
     Վիքիփեդիա: now
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. сейчас
     Վիքիփեդիա: сейчас
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. հիմա
     Վիքիփեդիա: հիմա

Բացատրություն

©2020 ISMA.