ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նույնականացնել
      նույնականացնել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. իդենտիֆիկացնել, նույնացնել, նույնականացնել
        հոմ. - նույնացնել, նույնականացնել
     Վիքիփեդիա: իդենտիֆիկացնել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. identify
     Վիքիփեդիա: identify
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. идентифицировать
     Վիքիփեդիա: идентифицировать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նոյնացնել, նոյնականացնել
     Վիքիփեդիա: նոյնացնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.