ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)որը
      որը(1),       որը(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որը, որն
        հոմ. - որն
     Վիքիփեդիա: որը
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [pronoun]
   1. which
     Վիքիփեդիա: which
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. который, которого, которому, которым, о котором, в котором, которые, которых, которым, которыми, о которых, в которых, каковой
     Վիքիփեդիա: который
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որ, որն
     Վիքիփեդիա: որ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.