ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: որ
      որ(1),       որ(2) ,       որ(3) ,       որ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որը, որն
        հոմ. - որն
     Վիքիփեդիա: որը
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [pronoun]
   1. who
     Վիքիփեդիա: who
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. который
     Վիքիփեդիա: который
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. որ, որն
     Վիքիփեդիա: որ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.