ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)որ
      որ(1),       որ(2) ,       որ(3) ,       որ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. որ
     Վիքիփեդիա: որ
ENGLISH
  [union]
   1. that
     Վիքիփեդիա: that
РУССКИЙ
  [союз]
   1. что
     Վիքիփեդիա: что
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. որ
     Վիքիփեդիա: որ

Բացատրություն

©2020 ISMA.