ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: պատկանել
      պատկանել(1),       պատկանել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պատկանել
     Վիքիփեդիա: պատկանել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. belong, appertain, pertain, live with
     Վիքիփեդիա: belong
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. принадлежать
     Վիքիփեդիա: принадлежать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. պատկանիլ
     Վիքիփեդիա: պատկանիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.