ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: սեռական
      սեռական(1),       սեռական(2) ,       սեռական հոլով(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. սեռական, սեռային, սեռի
        հոմ. - սեռային, սեռի
     Բացատրություն: սեռական
     Վիքիփեդիա: սեռական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. sex, sexal, genital
     Վիքիփեդիա: sex
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. генитальный, половой, детеродный
     Վիքիփեդիա: генитальный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. սեռական, սեռային, սեռի
     Վիքիփեդիա: սեռական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.