ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տարբեր
      տարբեր(1),       տարբեր լինել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տարբեր, ոչ միատեսակ
        հոմ. - ոչ միատեսակ
     Բացատրություն: տարբեր
     Վիքիփեդիա: տարբեր
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. different, various
     Վիքիփեդիա: different
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. разный, различный, неодинаковый, отличный
     Վիքիփեդիա: разный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տարբեր, զատ
     Վիքիփեդիա: տարբեր
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.