ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տեղեկություն
      տեղեկություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղեկություն
     Վիքիփեդիա: տեղեկություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. news, piece of news, lead
     Վիքիփեդիա: news
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. информация
     Վիքիփեդիա: информация
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղեկութիւն
     Վիքիփեդիա: տեղեկութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.