ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տեղ
      տեղ(1),       տեղ(2) ,       տեղ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղ
     Վիքիփեդիա: տեղ
     [ոլորտ]
         1. - միկրո տարածք
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. place, site, spot, locale, point
     Վիքիփեդիա: place
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. место, местечко
     Վիքիփեդիա: место
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. տեղ, վայր, կայան
     Վիքիփեդիա: տեղ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.