Տվյալներ,տեղեկություններ պահելու համար նախատեսված,նրանց մշակումը կազմակերպող,նրանց հետ կապված:


    Translate using google