ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: օր
      օր(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օր
     Վիքիփեդիա: օր
     [ոլորտ]
         1. - ժամանակահատված-երկար
         2. - թատերաշրջան
         3. - միավորների միջազգային համակարգ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. day
     Վիքիփեդիա: day
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. день
     Վիքիփեդիա: день
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օր
     Վիքիփեդիա: օր
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.