ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ժառանգել
      ժառանգել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ժառանգել, ժառանգորդել, ժառանգություն ստանալ
        հոմ. - ժառանգորդել, ժառանգություն ստանալ
     Բացատրություն: ժառանգել
     Վիքիփեդիա: ժառանգել
     [ոլորտ]
         1. - ֆինանսատնտեսական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. inherit, hand down, pass on, settle on
     Վիքիփեդիա: inherit
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. наследовать, унаследовать, получить в наследство
     Վիքիփեդիա: наследовать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ժառանգել, ժառանգորդել
     Վիքիփեդիա: ժառանգել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

1. Ժառանգական իրավունքով տիրանալ՝ տիրել, իբրև օրինական հաջորդ՝ ժառանգական իրավունքով ստանալ: Թագը ժառանգել:

2. Ժառանգություն ստանալ: Առաջինները գիտեին, որ այնուամենայնիվ պիտի ժառանգեն հայրական կալվածքը (Ա. Բակունց):

3. Ժառանգականությամբ ստանալ՝ կրել իր մեջ: Համառեց Ողիմպիան, որ ըստ երևույթին ժառանգել Էր հոր մտքի համառությունը (Դ. Դեմիրճյան):

4. (փոխաբերական) Ձեռք բերել, ստանալ, տիրանալ: Սիրել և չժառանգել (Մուրացան):

5. (փոխաբերական) Նախորդներից որպես ավանդ ստանալ: Մենք ժառանգեցինք մեր նախնիներից մի հարուստ ու բագմաբովանդակ գրականություն, մեր պարտքն է զարգացնել այն և փոխանցել մեր հաջորդներին:

6. (փոխաբերական) Յուրացնել, մեկից սովորել և նրան հետևել: Լեռ Կամսարը Պարոնյանից ժառանգեց երգիծանքի անողոք ճշմարտությունն ու սրությունը:

7. Ժառանգություն թողնել, իբրև ժառանգություն ավանդել: Նա մեծ հարստություն ժառանգեց իր որդիներին:

8. (փոխաբերական) Համարվել, ճանաչվել որպես, արժանանալ որևէ կոչման՝ հորջորջման՝ համբավի: Նա դավաճանի անարգ անունը ժառանգեց (Րաֆֆի):


     Translate using google

©2020 ISMA.