Կապը մաթեմատիկական գրաֆի, սխեմայի, հիերարխիկ ծառի, մեքենայական ծրագրի, էլեկտրական շղթայի, երկու տարբեր հանգույցների միջև:


    Translate using google