Օրգանիզմների (կենդանի,բույս,միկրոօրգանիզմ)կյանքը,կենդանիությունը ապահովող գործունեության ամբողջությունը, կյանքի գործունեություն:


    Translate using google