ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կենսագործունեություն
      կենսագործունեություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կենսագործունեություն
     Բացատրություն: կենսագործունեություն
     Վիքիփեդիա: կենսագործունեություն
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. vital activity
     Վիքիփեդիա: vital activity
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. жизнедеятельность
     Վիքիփեդիա: жизнедеятельность
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կենսագործունէութիւն
     Վիքիփեդիա: կենսագործունէութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.