1. Սիրային հարաբերություն:

2. Միայն հոգնակի, Կապեր: Ծանոթությունների և հարաբերությունների լայն շրջան՝ մեծ ցանց:


    Translate using google