1. Հեռավոր լինելը:

2.Երկու կետի,վայրի միջև եղած հեռավորությունը(արտահայտվում է ՛՛միջև՛՛,՛՛մինչև՛՛ կապերով):

3. (փոխաբերական)Երկու ժամանակակետեր միմյանցից բաժանող միջոցը, ժամանակամիջոց:


    Translate using google