1.Իրականության առարկաների ու երևույթների ընդհանուր և էական հատկանիշներն արտահայտող տրամաբանական կերպով տարորոշված գաղափար:

2.Իրականությունը մարդու գիտակցության մեջ արտացոլող հասկացություն:


    Translate using google