1.Դրված նպատակին, հաջողությանը հասնելու ձևը, մեթոդը:

2.Որևէ բանի հասնելու որևէ տեղ թափանցելու հնարավորություն:

3.Գործունեության զարգացման ուղղություն:

4. Որևէ բանի հասնելու միջոց՝ հնարավորություն:


    Translate using google