1.Մարդու,կենդանիների,բույսերի կենսագործունեության ողջ տիրույթը որպես մի ամբողջություն:

2.Մատերիայի բոլոր ձևերի ամբողջությունը որպես մի միասնություն:

3. Երկրագունդը, երկիրը իր վրա գոյություն ունեցող բոլոր բաներով:


    Translate using google