Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման մեջ սա տվյալների և ծրագրերի ամբողջությունն է, որը ներկայացնում է ռեալ աշխարհի որևէ օբյեկտը: Նա կարող է ինֆորմացիոն դաշտեր, ծրագրեր ժառանգել իր վերադաս օբյեկտից, որին անվանում են կլաս: Այսպիսի հասկացողությունների օգտագործման դեպքում ծրագիրը դառնում է ավելի մոտ ռելությանը և ավելի հեշտ է ընկալվում սուբյեկտի կողմից:


    Translate using google