1. Այս կորը ստացվում է, երբ ուղիղ կոնը հատում ենք իր առանցքին զուգահեռ հաարթությունով:

2. Հիպերբոլ կոչվում է հարթության այն կետերի երկրաչափական տեղը, որոնց հեռավորությունների տարբերության մոդուլը տրված երկու F1 և F2 կետերի (որոնք կոչվում են հիպերբոլի ֆոկուսներ) հաստատուն է`

|PF1 - PF2| =2a, a>;0

Այստեղ՝ PF1՝ կորի կետի հեռավորությունն է F1 կետից:

Նկար՝ https://myalfaschool.ru/common/upload/ckeditor/154-1dd6b1f923fa8862a8a82a4548a9cde6.png


    Translate using google