1. Անձնանուն, որ տրվում է երեխային ծնվելուց հետո և հետագայում այդ անունով իդենտիֆիկացնում է (նույնականացնում է) սուբյեկտին:

2. Միևնույն դասի՝ տեսակի առարկաներից յուրաքանչյուրին տրվող անվանում, հատուկ անուն (օր.Արաքս գետ, Արարատ լեռ և այլն), որը գրվում է մեծատառով:

3. (փոխաբերական) Համբավ, հռչակ (սովորաբար դրական իմաստով): Նա մեծ անուն ուներ ժողովրդի մեջ:


    Translate using google